Saturday, May 3, 2014

Soal-soal Bryophyta dan PteridophytaPilihlah satu jawaban yang paling benar !

1. Peleburan gamet jantan yang dihasilkan oleh antheridium dengan gamet betina yang dihasilkan oleh arkegonium pada tumbuhan Lumut / Bryophyta akan tumbuh menjadi…
a. protonema
b. protalium
c.  sporofit
d. gametofit
e. sporofil

2. Berikut ini yang bukan merupakan generasi sporofit pada divisi Bryophyta adalah ….
a. tumbuhan lumut
b. sporogonium
c. sel induk spora
d. sporangium
e. zigot

3. Dalam metagenesis tumbuhan lumut, spora yang jatuh di tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi …..
a. protalium
b. protonema
c. sporogonium
d. sporangium
e. zigot

4. Divisi Bryophyta berbeda dengan divisi Pteridophyta dalam hal…..
a. tidak adanya spora
b. tidak adanya klorofil
c. tidak memiliki berkas pembuluh pengangkut
d. terdapatnya bunga sebagai organ reproduktif
e. hidup di tempat lembab

5. Perhatikan bagan berikut ini !
 
diambil dari http://biogenblog.blogspot.com


Nama bagian yang ditunjuk angka 2 adalah ………
a.protonema
b.spermatozoid
c.ovum
d.sporofit
e.sporogonium

6. Pada divisi Pteridophyta, spora yang jatuh di tempat yang lembab akan tumbuh menjadi ………
a. protalium
b. protonema
c. sporangium
d. sporogonium
e. tumbuhan paku

7. Tumbuhan paku yang sehari-hari kita lihat merupakan generasi ………
a. pertama
b. gametofit
c. sporofit
d. sporogonium
e. sporofil

8. Tumbuhan paku berbeda dengan tumbuhan lumut dalam beberapa hal berikut ini, kecuali ……..
a. memiliki pembuluh xylem
b. daun muda menggulung
c. akar, batang dan daun sejati
d. memiliki klorofil
e. mempunyai sporofil

9. Anggota Pteridophyta berikut ini yang tidak lazim digunakan sebagai tanaman hias adalah ………
a. paku tanduk rusa
b. paku suplir
c.  paku sarang burung
d. paku rane
e. paku tiang

10. Anggota tumbuhan paku yang biasa dimanfaatkan sebagai pupuk hijau di area persawahan adalah ……
a. Azolla piƱnata
b. Marsilea crenata
c. Lycopodium clavatum
d. Aspidium sp
e. Dryopteris filix-mas

rambu-rambu  jawaban :
1.      Peleburan gamet jantan dan betina membentuk zigot yang akan tumbuh menjadi generasi penghasil spora / sporofit
2.      Tumbuhan lumut merupakan generasi penghasil gamet / gametofit
3.      Pada tumbuhan lumut, spora akan tumbuh menjadi protonema
4.      Salah satu cirri yang membedakan tumbuhan lumut dengan tumbuhan paku adalah tidak adanya pembuluh xylem dan floem pada tumbuhan lumut
5.      Zigot terbentuk dari peleburan spermatozoid yang dihasilkan oleh antheridium dan ovum yang dihasilkan oleh arkegonium
6.      Spora pada tumbuhan paku akan berkecambah menjadi protalium
7.      Tumbuhan paku yang kita lihat sehari-hari menghasilkan spora
8.      Tumbuhan paku dan tumbuhan lumut sama-sama memiliki klorofil
9.      Paku tiang tidak lazim digunakan sebagai tanaman hias, biasa digunakan sebagai bahan bangunan
10. Azolla pinnata bersimbiosis dengan sejenis ganggang bernama Anabaena berperan dalam meningkatan kesuburan tanah
 

No comments:

Post a Comment